Ми вже говорили про наглядові ради з боку теорії та закону. Але як це відбувається на практиці?

Свій початок наглядові ради беруть з приватного бізнесу. Однією з найпоширеніших форм організації бізнесу в Україні поряд з товариством з обмеженою відповідальністю є акціонерне товариство. У більшості випадків акціонерні товариства було створено в процесі приватизації. Структура органів управління акціонерного товариства відводить наглядовій раді головну роль. Впровадження інституту “Наглядова рада” обумовлене тим, що акціонерне товариство становить об’єднання капіталу, а також організаційну форму, спрямовану на максимізацію фінансування ведення бізнесу акціонерним капіталом. При значній мобільності складу акціонерів і невисокому рівні концентрації пакетів акцій у публічних компаніях у поєднанні з проблемою суперечливості позицій з управління акціонерним товариством потрібен був інститут управління, який міг би перебувати над операційною діяльністю, контролювати її й забезпечувати колективне прийняття рішень. Таким інститутом стала “Наглядова рада”.

В Україні, як і в усьому світі, використовується структура органів корпоративного управління, що складається з кількох ланок. При цьому запозичено практику романо-германської (континентальної) системи права, а саме другий тип – органи управління складаються із загальних зборів акціонерів, виконавчого (одноособового або колегіального) та контрольного (наглядова рада).
На сьогодні Наглядова рада – це орган управління компанією, що здійснює контроль за діяльністю топ-менеджменту та захист прав усіх власників бізнесу.
Наглядова рада є проміжним органом управління між топ-менеджментом та власниками і створюється зазвичай у компаніях з істотної кількістю власників. Наглядова рада виконує три основні функції: контрольну (здійснює контроль за діяльністю топ-менеджменту); регулятивну (приймає рішення по важливим питанням діяльності компанії, виконання яких покладається на топ-менеджмент); представницьку (представляє та захищає права власників).

Одна з найбільших кур’єрських служб України, яка існує у формі ТОВ, запровадила в себе наглядову раду ще кілька років тому. При попередньому законодавстві вона мала більш консультативний характер, але особи, що були обрані до неї, мали високі професійні знання, стратегічне мислення та великий досвід створення та розвитку бізнесу. Однією з причин стрімкого розвитку тієї компанії є створення такої наглядової ради. Наглядова рада, це не просто консультування, рада оцінює можливі варіанти та ставить питання до рекомендації. За зізнанням одного із засновників важко уявити сьогоднішню роботу компанії без цього органу. Наглядова рада на даному підприємстві складається із засновників та експертів з міжнародним досвідом у певних галузях. Тому саме ці люди найбільше зацікавленні у розвитку та успішній діяльності компанії.

Щодо комунальних підприємств, то як говорилося у попередній публікації вони утворюються на майні громади і кінцевим споживачем послуг теж є громада, а отже саме громада і є найбільш зацікавленою стороною в успішності та розвитку КП. Наглядова рада це офіційний орган КП, а отже її члени мають отримувати відповідну винагороду за свою роботу. Залучивши до роботи в НР незалежних експертів з досвідом в економічній сфері та стратегічному плануванні можна не лише вивести роботу КП з кризи, а й перевести їх роботу у прибуток, що звісно, матиме позитивний результат для громади.