І знову про #наглядові_ради. Ми вже з’ясували, звідки ця ідея з’явилася, і як це працює в бізнесі. Сьогодні ми розглянемо досвід її втілення на державних підприємствах.
Формування незалежних наглядових рад в найбільших державних компаніях є обов’язковим, згідно з Законом України №1405 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності”, який був ухвалений Верховною Радою 2 червня 2016 року. Кабінет Міністрів України 10 березня 2017 року виніс Постанову “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі”, в якій зокрема йдеться про обов’язкове створення наглядових рад на таких підприємствах.
Згідно критеріїв що прописані в цій Постанові наглядові ради мають бути створені в державних унітарних підприємствах та господарських товариствах, в статутних капіталах яких 50%+ акцій (часток) належать державі, а також активи яких за останній рік перевищували 2 млрд грн, а чистий дохід – 1,5 млрд грн. Під ці критерії попадає зокрема і НАК “Нафтогаз України”.

Наглядова Рада на НАК “Нафтогаз України” створена 21 квітня 2016 року відповідно до нового законодавства, наглядова рада Нафтогазу має на меті допомогти уряду та менеджменту запровадити кращі міжнародні практики управління, розробити та представити уряду як акціонеру стратегію компанії та здійснювати контроль за діяльністю менеджменту для забезпечення кращих результатів. Наглядова рада Нафтогазу стала першим прикладом на шляху до започаткованої урядом реформи корпоративного управління державних підприємств. Основною відмінністю нової системи корпоративного управління державних підприємств є мінімізація політичного впливу на їх діяльність, зменшення конфлікту інтересів між формуванням політики урядом та економічною доцільністю під час ухвалення управлінських рішень щодо діяльності компаній, покращення ефективності та прозорості їх діяльності, викорінення корупції з метою досягнення кращого результату для державного бюджету та суспільства в цілому. Оскільки Нафтогаз є першопроходцями в даному питанні, то хотілося б детальніше поглянути саме на перший рік роботи наглядової ради на підприємстві.
Більшість питань, які розглядались наглядовою радою у 2016 році, були спрямовані на вирішення проблем минулих періодів, реформування корпоративного управління Нафтогазу та на створення підґрунтя для втілення удосконаленої системи менеджменту в майбутньому.

Згідно звіту Наглядової Ради “Нафтогаз Україна” за 2016 рік:

– забезпечено транзит природногогазу територією України в обсязі 82,2 млрд куб. м, що на 22,5% більше порівняно з 2015 роком (67,1 млрд куб. м). Обсяги транзиту та вартість послуг з транзиту у 2016 році є найбільшими за останні три роки;
– вперше за останні 5 років Нафтогаз, як окрема юридична особа, отримав чистий прибуток в сумі 26,5 млрд грн та позитивне значення чистого руху коштів від операційної діяльності в розмірі 36,0 млрд грн;
– компанія вперше з 2006 року не отримувала прямої підтримки від держави у вигляді компенсації різниці в цінах або шляхом рекапіталізації за рахунок отриманих ОВДП;
– компанія сплатила до держбюджету 16,3 млрд грн податків, що на 4% більше запланованого;
– зменшено середньозважену ефективну відсоткову ставку за фінансовими зобов’язаннями з 14,3% у 2015 році до 12,0%, в той час як на внутрішньому та закордонному фінансових ринках ставки за кредитами для українських компаній зросли.

До наглядової ради Нафтогазу входять: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Брюно Лескер (Франція), Амос Хохштайн (США), Стівен Хейсом (Канада), Олександр Гриценко, Сергій Попик та Володимир Демчишин (Україна). Як бачимо 4 із 7 експертів зокрема і голова (Клер Спотісвуд) є іноземними експертами з багаторічним досвідом.
Так, можливо, створення Наглядових Рад на комунальних підприємствах це все ж хороша ідея? А Ви як гадаєте?