В лютому-березні 2019 року, Коаліцією реформ Богуславщини проводилось дослідження громадської думки. Дослідження мало на меті з’ясувати рівень обізнаності громадян про Індекс Демократичності міста (ІДМ), ініціативу “Угода Мерів”, інструментарій “Відкритий бюджет” та про Наглядові ради на комунальних підприємствах міста Богуслав. Крім обізнаності, інтерв’юери також з’ясовували загальне ставлення громадян до згаданих питань та до можливості їх впровадження в місті Богуслав і того які проблеми можуть стати на заваді.

Як проходило дослідження:

До участі в дослідженні було залучено, на добровільних засадах, 98 респондентів, з них 40 чоловіків та 58 жінок. Респондентів було поділено на вікові категорії:

  1. До 18 років – 11 чоловіків та 17 жінок;
  2. 18-35 років – 19 чоловіків та 21 жінка;
  3. 35-55 років – 7 чоловіків та 16 жінок;
  4. 55-70 років – 3 чоловіки та 3 жінки;
  5. 70+ років – 1 жінка.

Таким чином найактивнішою категорією громадян, з тих, що дали згоду пройти участь в опитуванні для дослідження, є категорія віком від 18 до 35 років, в яку потрапляє 40 респондентів. Найменш активною є категорія 70+ років, куди увійшла всього 1 особа. При цьому в категорії “до 18 років” співвідношенн респондентів жіночої статі до респондентів чоловічої статі становить 60%(жінок) до 40%(чоловіків), а в категорії “35-55 років” 70%(жінок) до 30%(чоловіків).

 

Кожен респондент мав дати відповіді інтерв’юерові на 9 обов’язкових питань які були сформовані за однаковим принципом:

  1. Чи відомо Вам про “об’єкт дослідження” – з трьома можливими варіантами відповіді, від “зовсім не відомо” до “добре відомо”, якщо респондент обирав варіант “зовсім не відомо” то інтерв’юер надавав розгорнуте пояснення стосовно даної теми.
  2. Яке Ваше ставлення до “об’єкту дослідження” – з п’ятьма можливими варіантами відповіді, від “повністю негативне” до “повністю позитивне”;
  3. Чи підтримуєте Ви впровадження “об’єкту дослідження” в місті Богуслав – з п’ятьма можливими варіантами відповіді, від “повністю не підтримую” до “повністю підтримую”

Де “об’єкт дослідження” це відповідна тема (ІДМ, Угода Мерів, Відкритий бюджет).

Аналогічні питання ставились стосовно Наглядових рад на комунальних підприємствах, однак ці питання не були обов’язковими, тому кількість респондентів, які дали на них відповідь, є дещо нижчою – 84 особи. Крім того в кожній темі було додаткове не обов’язкове питання “Яку проблематику ви вбачаєте в впровадженні “об’єкту дослідження”.

Індекс Демократичності Міста

Обізнаність: більшість респондентів зазначили що їм “зовсім не відомо” про дану тему – 57 осіб, про те що їм “частково відомо” зазначило 32 особи, і 9 осіб відповіли, що їм “добре відомо” про ІДМ.

Ставлення до ІДМ в цілому: Серед переважної більшості респондентів відзначається, в цілому, позитивне ставлення до ІДМ – 63 особи, серед яких 21 відзначає частково позитивне ставлення і 42 повністю позитивне ставлення. 30 осіб зазначили нейтральне ставлення до ІДМ і лише 5 осіб відмітили в цілому негативне ставлення, з них 3 частково негативно і 2 повністю негативно.

Підтримка впровадження ІДМ в місті Богуслав: Про свою підтримку ІДМ зазначило 73 особи, з них 33 частково і 40 повністю. 21 особа відмітила нейтральне ставлення до впровадження ІДМ в м.Богуслав, 4 особи зазначили, що не підтримують ІДМ, з них 2 частково і 2 повністю.

Можливі проблеми на шляху до впровадження ІДМ в місті Богуслав:

“Брак інформації – 26

Спротив з боку місцевої влади – 4”

Так як, дане питання не обов’язкове, не всі респонденти дали на нього відповідь – всього 30 осіб, з яких 26 головною проблемою вважає – брак інформації стосовно ІДМ та недостатню комунікацію про вже діючі механізми з боку Богуславської міської ради. Ще 4 особи головною проблемою вважають спротив з боку Богуславської міської ради і те що місцева влада не хоче збільшувати кількість інструментів участі громадян в прийнятті рішень.

Угода Мерів

Обізнаність: 53 респонденти відповіли, що їм “зовсім не відомо” про “Угоду Мерів”. 45 осіб відзначають, що їм відомо про дану ініціативу, з них 37 оцінюють свою обізнаність як “часткову” і 8 як “добру”.

Ставлення до “Угоди Мерів” в цілому: Більшість респондентів зазначили, що позитивно ставляться до Угоди Мерів – 73 особи, серед яких 33 “частково позитивно” та 40 “повністю позитивно”. Про своє нейтральне ставлення зазначають 22 респонденти і про негативне 3, серед яких 2 частково і 1 повністю.

Підтримка підписання “Угоди Мерів” Богуславською міською радою: Повністю підтримують дану ініціативу 44 респонденти, частково підтримують 37 респондентів, що в сумі становить 81 особу. Про своє нейтральне ставлення зазначають 13 учасників дослідження і 4 відповіли, що мають негативне ставлення, серед них 2 частково і 2 повністю.

Можливі проблеми на шляху до реалізації “Угоди Мерів” в місті Богуслав:

Пасивність міської влади та міського голови – 18

Угода матиме декларативний характер – 8

Брак інформації – 6

На дане, додаткове, питання відповіли 32 учасники дослідження. При цьому більшість з них, 18 осіб, зазначає, що головною проблемою на шляху до реалізації “Угоди Мерів”, в місті Богуслав, є пасивність міської влади та міського голови ще на моменті підписання. Тобто, респонденти підкреслюють неготовність або небажання виконавчої влади брати на себе додаткові зобов’язання.

Ще 8 осіб висловили думку, що навіть якщо Богуслав доєднається до ініціативи “Угода Мерів” то це носитиме лише декларативний характер і міська рада не буде виконувати взятих на себе зобов’язань.

Для 6 осіб, найбільшою проблемою є брак інформації про дану ініціативу.

Відкритий бюджет

Обізнаність: 65 респондентів відповіли, що вони обізнані стосовно інструментарію “Відкритий бюджет”. При цьому, 22 респонденти зазначають, що вони добре обізнані в даній темі, а 43 частково. Ще 33 опитуваних відповіли, що раніше не чули про інструментарій “Відкритий бюджет”.

Ставлення до інструментарію “Відкритий бюджет” в цілому: 85 учасників дослідження зазначили про своє позитивне ставлення до даного інструментарію, з них 62 повністю і 23 частково. Нейтральне ставлення мають 9 осіб, а негативне 4, з яких 2 частково і 2 повністю.

Підтримка використання інструментарію “Відкритий бюджет” Богуславською міською радою: 60 учасників дослідження заявили про повну підтримку використання інструментарію, ще 25 відповіли, що підтримують його частково. 8 осіб відзначили, що мають нейтральну позицію. 5 заявили про своє негативне ставлення, з них 3 частково і 2 повністю.

Можливі проблеми на шляху до використання інструментарію “Відкритий бюджет” Богуславською міською радою:

Небажання влади виходити в публічну, прозору площину – 17

Занадто складно для пересічних громадян – 8

Брак інформації – 3

Свою відповідь на дане додаткове питання надало 28 респондентів. На думку більшості з них, 17 осіб, головною проблемою є небажання чинної міської влади виводити бюджетні процеси в публічну та прозору площину. Учасники дослідження зазначають про свою недовіру до місцевої влади та про можливу корупційну складову в її діях.

8 учасників дослідження заявили, що бюджетні питання і сам інструментарій “Відкритий бюджет” є занадто складними для пересічних громадян, а отже є ризик, що він не буде широко використовуватись.

Не дивлячись на те, що в питанні про “Відкритий бюджет” рівень обізнаності серед респондентів є найвищим серед всього дослідження, 3 особи зазначили головною, на їхню думку, проблемою брак інформації про даний інструментарій.

Наглядові ради на комунальних підприємствах

Даний блок питань був не обов’язковим для респондентів, тому на нього відповіло 84 особи з усіх хто прийняв участь в дослідженні.

Обізнаність: 40 осіб зазначили, що їм “Зовсім не відомо” про дану інституцію, ще 44 зазначили протилежне, серед них 35 “Частково відомо” та 9 “Добре відомо”.

Ставлення до інституції наглядових рад в цілому: 69 учасників дослідження відповіли на дане питання позитивно, при цьому 43 повністю, 26 частково. Про нейтральну позицію зазначили 12 учасників дослідження. Про негативну 3, з яких 2 частково і 1 повністю.

Підтримка впровадження наглядових рад на комунальних підприємствах міста Богуслав: Як і в попередньому питанні, даної теми, 69 респондентів дали позитивну відповідь, однак між ними відбувся внутрішній перерозподіл, так про повну підтримку зазначають 49 осіб, а про часткову 20. Нейтральну позицію зберігають так само 12 осіб а негативну 3, однак всі три мають частково негативну позицію і жоден респондент не відповів, що він повністю не підтримує дане питання.

Можливі проблеми в створенні та функціонуванні наглядових рад на комунальних підприємствах м.Богуслав:

Низький рівень довіри до конкурсу по формуванню наглядових рад – 11

Спротив з боку керівництва комунальних підприємств – 4

Додаткове фінансове навантаження на комунальне підприємство – 2

Спротив з боку місцевої влади – 1

На дане питання свою відповідь дало 18 респондентів, серед яких 11 вбачають головною проблемою відсутність довіри до процесу формування наглядових рад. Тобто, респонденти висловлюють занепокоєність можливими корупційними ризиками: кумівством, низька кваліфікація серед тих, хто може увійти до складу наглядових рад.

4 учасники дослідження припускають, що існує спротив з боку керівників комунальних підприємств, які не хочуть додаткового контролю за використанням бюджетних коштів.

2 респонденти відмітили, що створення наглядових рад, може передбачати додаткові фінансові витрати на утримання цих само рад, що може бути не припустимо в нинішньому стані комунальних підприємств.

На думку 1 респондента присутній також і спротив з боку місцевої ради, яка являється засновником комунальних підприємств міста.