Статут – це мала конституція територіальної громади, яка визначає правовідносини у самій громаді та з зовнішнім середовищем. Статут територіальної громади не може суперечити Конституції України та законам України, прийнятим на її основі.

Простими словами статут це документ який регулює правовідносини між громадою та обраною владою. Прийняття статуту дає можливість детально описати всі можливі форми співучасті жителів громади для вирішення питань які реалізуються в межах громади.
Зокрема це порядок проведення загальних зборів, громадських слухань; розгляд місцевих ініціатив; проектів рішень; створення громадської ради при виконкомі, проведення місцевих референдумів, громадської експертизи, консультацій з місцевими жителями.

Одним з головних завдань Статуту є процедури регулюванн місцевої демократії: загальних зборів, громадських слухань, місцевих ініціатив. Перераховані інструменти громадської участі на рівні закону не прописані. А без них залучення мешканців до процесу прийняття рішень у громаді значно ускладнюється. Тому всі ці процедури мають бути деталізовані саме в Статуті громади. Що в свою чергу дасть змогу громадянам на повну користуватися своїми правами всередині та зовні громади.

Якісним показником при створенні статуту буде, те якщо він розробляється всією громадою. Тобто мешканці всіх населених пунктів які входять до громади беруть участь у його створенні. До робочої групи по створенню Статуту потрібно включати активних громадян. При бажанні та потребі Статут можна обговорювати на загальних зборах та громадських слуханнях. Це дасть змогу залучити до роботи над створенням Статуту широке коло спеціалістів та експертів з різних галузей а не лише вузьке коло депутатів.

Також слід зазначити наскільки чітко прописані процедури організації та проведення загальних зборів, громадських слухань, місцевих ініціатив. Вони мають бути простими, зрозумілими та чітко прописаними. Частим явищем є те що місцеві ради їх ускладнюють, завищують підписні пороги на підтримку місцевої ініціативи, або при організації мешканцями громадських слухань вимагають численних погоджень з радою. За таких умов Статут не виконуватиме всіх функцій які на нього покладаються та не гарантуватиме повне право громадян на участь у процесі розробки та прийняття важливих рішень.

Важливим питанням при створенні статуту буде поінформованість мешканців про процедури та інструменти які в ньому прописані. Отже потрібно проводити потужну інформаційну та просвітницьку діяльність яка буде націлена на донесення до громади інформації про інструменти та правила їх використання які прописуються в статуті. Таким чином забезпечуючи горомадян знаннями які даватимуть їм можливості у вирішенні їх потреб та реалізації прав.

Отже Статут територіальної громади це надважливий документ в якому прописані правила та порядок за якими громадяни мають право використовувати інструменти участі які в свою чергу забезпечують реалізацію прав громадян всередині громади.

Статут є основоположним документом громади і має час від часу переглядатись, враховуючи той факт що статут м.Богуслав не переглядався понад 10 років, Коаліція Реформ Богуславщини висловлює зацікавленість в формуванні робочої групи для його розробки.