Як ми вже згадували у попередніх публікаціях, одним із пунктів Дорожньої Карти Реформ Богуслава розробленої командою Коаліції реформ Богуславщини (КРБ) є прийняття Богуславською міською радою положень, котрі формують Індекс Демократичності Міста. Індекс Демократичності Міста – це рівень відповідності міста європейським стандартам відкритості, прозорості та підзвітності влади. Отож, чим більше можливостей у громадян впливати на управління свого міста інструментами демократії тим вищий Індекс Демократичності Міста. Які ж інструменти демократії враховуються при визначенні Індексу Демократичності Міста та чи діють вони у Богуславі розглянемо у цій статті.

 1. Статут територіальної громади:

Статут – це мала конституція територіальної громади, яка визначає правовідносини у самій громаді та з зовнішнім середовищем. Статут територіальної громади не може суперечити Конституції України та Законам України, прийнятим на її основі.

Прийняття статуту територіальної громади – це компетенція самої територіальної громади. Статут вступає в силу з моменту його прийняття на загальних зборах громади більшістю голосів.

Територіальна громада не зобов’язана  реєструвати свій статут. Водночас, для реальної дієздатності громади, доречно зареєструвати статут, в якості регламентуючого документа своєї діяльності.

Богуславською міською радою наразі так і не прийнято дане положення

 

Статут міста Богуслав
не прийнято не діє

 

 1. Місцеві ініціативи

Місцева ініціатива – одна з форм участі членів територіальної громади міста у місцевому самоврядуванні. Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування та питання місцевого значення, що не віднесені до компетенції органів державної влади.

Згідно положення про місцеві ініціативи у Богуславі внести місцеву ініціативу може ініціативна група, яка складається з членів територіальної громади, що вносять місцеву ініціативу на розгляд ради та до складу якої входити не менше 5 осіб, кожній з яких виповнилося 18 років та які зареєстровані на території громади. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати 0,1% підписів членів територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади.(Це приблизно 135 підписів)

 

місцева ініціатива
прийнято не діє

 

 1. Громадські слухання

Громадські слухання є однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Предметом обговорення на громадських слуханнях міста Богуслава можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування міста.

Ініціатором громадських слухань може бути:

1) відповідна кількість членів громади міста (села, селища) чи її частини (району міста, села, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків) відповідно до розрахунку (в межах міста це 25 осіб)

2) не менше трьох громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, що поширюють свою діяльність на територію міста (села, селища) чи його частину, в межах якої ініціюються громадські слухання;

3) міський (сільський, селищний) голова, міська (сільська, селищна) рада, ⅕ загального складу ради.

 

Громадські слухання
прийнято діє

 

 1. Громадська експертиза

Громадська експертиза –  це можливість для активних жителів міста самостійно:

 • провести оцінку діяльності міської ради та її виконавчих органів;
 • оцінити ефективність та якість прийняття рішень;
 • надати пропозиції щодо вирішення проблем міста, покращення роботи влади.

Процедура проведення громадської експертизи регулюється Постановою Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади №976.

 

Громадська експертиза
не прийнято не діє

 

 1. Звітування міських голів та депутатів міських рад

Депутати місцевої ради повинні проводити звітування про свою діяльність перед громадянами на відкритих зустрічах, розробляти звіти та публікувати їх на офіційному веб-сайті органу влади, місцевих ЗМІ. Міський голова повинен проводити відкриті зустрічі з громадянами, на яких звітувати про свою діяльність. У Богуславі прийняте відповідне Положення “Про звітування міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Богуславської міської ради”. Та не дивлячись на це, на сайті Богуславської міської ради опубліковані звіти лише 4 депутатів з 26, хоча деякі депутати звітували на публічних зустрічах з виборцями. А міський голова не звітував перед виборцями взагалі, принаймні нам про це не відомо, хоча згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Положення, що міська рада прийняла, звіт має бути на відкритій зустрічі.

Звітування міських голів та депутатів міських рад
прийнято частково діє
 1. Загальні збори громадян за місцем проживання

Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення. Таке право для громадян регламентовано не лише нормами Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 17.12.93 р. № 3798-XII, Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», а й прямо закріплено у Конституції України. На жаль, Богуславська міська рада не має затвердженого Порядку проведення Загальних зборів громадян, а отже жителі не можуть скористатися наданим Законом правом повною мірою.

 

Загальні збори громадян за місцем проживання
не прийнято не працює

 

 1. Електронні петиції

Електронна петиція – це звернення громадян до органів державної влади та місцевих рад з вимогою розглянути важливе питання чи вирішити проблему.

Розгляд електронної петиції може бути ініційований громадянами шляхом збору підписів на офіційному веб-сайті органу влади або на веб-сайті громадського об’єднання. Електронна петиція розглядається у випадку, якщо було зібрано встановлену кількість підписів. Даний інструмент у Богуславі один з небагатьох, що дійсно працює і використовується громадянами. Ми вже неодноразово писали про це у попередніх публікаціях. Для того, щоб петиція потрапила на розгляд міської ради потрібно зібрати лише 100 підписів за 30 днів. Всього за час, після прийняття даного рішення, було подано 12 петицій, 5 з яких набрали необхідну кількість голосів з яких 4 отримали відповіді.

 

електронні петиції
прийнято працює

 

8.Консультації з громадськістю

Консультації з громадськістю є однією з форм участі членів територіальної громади міста у місцевому самоврядуванні. Вони проводяться з метою забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність ОМС, їх посадових та службових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їх діяльності. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються ОМС під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі. Консультації з громадськістю організовує і проводить ОМС, який є розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо вирішення певного питання.

Положення про консультації з громадськістю міста Богуслав прийнято, також цікаво що в даному положенні передбачено, що інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється у спеціально створеному розділі “Громадська участь”, підрозділі “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту Богуславської міської ради. Але даного розділу на сайті міської ради ми не знайшли. І, нажаль, даний інструмент у нашому місті також не діє.

 

консультації з громадськістю
прийнято не працює

 

 1. Громадські бюджети участі

Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету міста, з якого здійснюється фінансування, визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг, відповідно до оформлених проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу. Пропозиція має бути подана членом територіальної громади та мати підтримку не менше 25 членів територіальної громади (крім автора), не суперечити законодавству, реалізація якої належить до компетенції органів місцевого самоврядування. Дане положення теж прийняте у Богуславі, але теж цей інструмент не працює. Доречі, згідно цього Положення загальний обсяг громадського бюджету у Богуславі (бюджету участі) на один бюджетний рік визначається рішенням ради та становить не менше 1% від загальної суми видатків бюджету.

 

громадський бюджет участі
прийнято не працює