Одним із інструментів демократії, що впливає на Індекс Демократичності Міста є Громадські слухання.

Згідно статті 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Богуславська міська рада прийняла Положення “Про громадські слухання в місті Богуслав” ще в квітні 2017 року. Згідно цього Положення Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування міста Богуслава.

Ініціатором проведення громадських слухань може бути:
міський голова;
1/5 загального складу міської ради;
громадські об’єднання, але якщо їх не менше трьох;
25 мешканців громади.
Якщо громадські слухання проводяться у мікрорайоні, кварталі, вулиці, будинку то необхідною кількістю для ініціювання таких слухань є 7 членів громади.

Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься на
ім’я міського голови у вигляді письмового звернення, оформленого відповідно до вимог,
передбачених Законом України “Про звернення громадян”, згідно зі зразком, поданим у
Додатках 1 або 2 до Положення. До звернення також можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

Протягом 3 робочих днів після отримання звернення про ініціативу проведення Слухання відповідальна особа приймає рішення зареєструвати слухання, повернути для усунення недоліків, або ж відмовити у реєстрації. Відмовити у реєстрації можуть лише, якщо дане питання не відноситься до відання міської ради і/або суб’єкт, що звернувся не наділений правом звертатися з ініціативою проведення громадських слухань.

До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у слуханнях. Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший паспортний документ. У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, місце роботи або рід занять, ставляться підписи зареєстрованих. Членам громади, що мають право голосу, під час реєстрації видають мандати для голосування.

Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу. Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань за сім днів до їх проведення.
Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються на
найближчому відкритому засіданні ради та/або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.
Тож громадські слухання – це один з тих інструментів участі, що вже прийняті у нашому місті, і ми можемо вільно ним користуватися.