Протягом 2019 року, командою проекту «Прозорі бюджети» проводився моніторинг якості місцевих бюджетних програм в 5 містах та 4 областях України, об’єктом моніторингу є процес розробки, виконання та звітування про виконання бюджетних програм на місцевому рівні, мета моніторингу полягала в проведенні об’єктивної та незалежної оцінки якості всіх складових бюджетного процесу в частині програмно-цільового методу бюджетування. Відповідно до використовуваної проектом методології максимальний бал котрий могла отримати та чи інша бюджетна програма становить 46 балів. Нижче ви можете ознайомитись з результатами моніторингу в місті Васильків.

Спостереження за виконанням бюджетних програм включав в себе наступні три етапи: Збір інформації шляхом надсилання електронних запитів на доступ до публічної інформації, консультації з головними розпорядниками бюджетних коштів та депутатами Васильківської міської ради; опрацювання отриманої інформації та її представлення. Оцінка проводилась згідно до  «Методології оцінки якості міських бюджетних програм» (автор – Володимир Тарнай, експерт Центру «Ейдос»). 

Моніторинг здійснювався в період з листопада 2019 року по квітень 2020 року. Нашою командою було обрано дві бюджетні програми у м. Василькові: 

  • Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”
  •  “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів”.

Та одна цільова:

  • “Організація благоустрою населених пунктів”.

В результаті моніторингу та оцінки бюджетних програм міста Василькова наша команда виявила наступні недоліки та недопрацювання в роботі Васильківської міської ради та її структурних підрозділів, нижче наведені деякі з них:

“Відсутність затверджених процедур чи механізмів залучення стейкхолдерів до процесу підготовки бюджетних програм”

Комунікація зі стейкхолдерами (зацікавленими сторонами) є важливою складовою роботи при складанні бюджетної програми. Стейкхолдери це ті, на кого спрямована програма, діалог з ними допомагає якісно скласти бюджетну програму та сформувати стратегію дій щодо її виконання. Як показує практика інших міст залучення стейкхолдерів підвищує якість використання бюджетних коштів. Як показує практика інших міст залучення стейкхолдерів підвищує якість використання бюджетних коштів. Сподіваємось Васильківська міська рада перегляне підхід, щодо формування бюджетних програм в даному аспекті

“Відсутній опублікований план заходів з виконання програм” 

Публікація плану заходів відносить до кращих практик прозорості та підзвітності, хоча це і не передбачено вимогами бюджетного кодексу.

“Відсутнє порівняння досягнутих показників програм із показниками попереднього року та із середніми показниками аналогічних програм по країні”

В листі Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486 щодо “Удосконалення методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів” представлена методика  щодо порівняльного аналізу бюджетних програм для визначення їх ефективності. Одним із пунктів методики є порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів.

Проект рішення про бюджет міста рік не оприлюднено на сайті міста з обов’язковими додатками та пояснювальною запискою, що порушує вимогу про опублікування проекту рішення за 20 днів до розгляду;

Не всі відповідальні структурні підрозділи проводять консультації з зацікавленими сторонами під час підготовки бюджетних програм (фокус-групи, опитування, круглих столів, громадських слухань)

Ігнорування процедури проведення консультацій з громадськістю є однією з причин, чому міській раді не вдається досягти високих показників прозорості.

Не застосовуються методики само-оцінювання (внутрішнього оцінювання) щодо оцінки ефективності виконання програм розпорядниками бюджетних коштів.

Кабінет Міністрів України в постанові “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” рекомендує публікувати реєстри наборів даних на “Єдиному державному веб-порталі відкритих даних”(data.gov.ua) в машиночитаному форматі (послуга безкоштовна). 

Також у Законі України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011, визначено  регламент питання відкритих даних наступним чином:

Публічна інформація у формі відкритих даних — це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію  на запит у формі відкритих даних, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Текстові дані мають публікуватися в таких форматах як: TXT, RTF, ODT, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення), (X)HTML, але на жаль, паспорти програм та звіти про їх виконання не були опубліковані на сайті, який є рекомендований КМУ, тому нам довелося робити запити на доступ до публічної інформації. В результаті чого, ми отримали документи у форматі TIFF, що не відповідає рекомендаціям КМУ, а для коректного перегляду файлів у форматі TIFF необхідне додаткове програмне забезпечення (даний формат файлу рекомендований для  публікації геопросторових та графічних даних). В цілому ми оцінюємо рівень та якість доступності інформації незадовільно, оскільки не всі передбачені законодавством документи та повідомлення були розміщені на сайті, а відповіді на запити надані у некоректному для обробки форматі.

Українське законодавство щодо бюджетного процесу органів місцевого самоврядування постійно модифікується та доповнюється, але на місцях ці зміни відбуваються повільно та не в повному обсязі, тому бюджетні програми все ще залишаються неякісними. Оцінивши бюджетні програми міста, які є суспільно важливими ми дали свої рекомендації депутатам щодо їх вдосконалення.

Детально з результатами моніторингу можна ознайомитись за посиланням: Моніторинг якості місцевих бюджетних програм 2019-2020
Даний матеріал підготовлено в рамках проекту “Прозорі бюджети 2019-2020”, що реалізується ГО “Буслав Січ” в рамках проекту, який виконує Інститут висвітлення війни та миру (IWPR) за підтримки МЗС Королівства Норвегії. Проект ставить на меті дослідження якості використання бюджетних коштів в 5 міських та 4 обласних радах, в Київській, Вінницькій, Тернопільській та Кіровоградській областях.